Midas Omsorg AB
Hemtjänst
Hemtjänst
Midas Omsorg AB

HJÄLP MED TRÄDGÅRDSARBETE

ring, 0708689858

VI HJÄLPER DIG!


Trädgårdsarbete


Du vill ha en fin och fridfull trädgård men emellanåt räcker varken tid eller förmåga till. På Midas Omsorg AB har vi skickliga och erfaren personal som inte bara tar hand om det regelbundna underhållet, utan hjälper dig att skapa den trädgård du alltid drömt om. Du som kund hos oss väljer alltid själv om det ska vara vid enstaka tillfällen eller kontinuerligt underhåll av trädgården.


Vad ingår i trädgårdshjälp?


Utifrån dina tankar, behov och ideér skapar vi den trädgård du drömmer om.

Viktigt att veta är att all vanlig skötsel räknas in under RUT-avdraget.


Till vanlig skötsel räknas:

  • Löpande underhåll  t.ex som gräsklippning, ogräsrensning, vattning och röjning etc.
  • Förebyggande insatser t.ex som mossbekämpning, gödning av rabatter och gräsmatta, grävning av land.
  • Klippning och beskärning av häckar, rosenbuskar och träd etc. Behöver du hjälp med träd och stubbfräsning kan vi anlita expertis.


Trädbeskäring


Trädbeskärning gör att trädet mår bra i flera generationer. Trädet hålls friskt genom att beskära svaga och skadade delar. Det gäller att skapa en balans mellan äldre och nya grenar. Är du som kund inte van vid trädbeskärning kan det vara svårt att veta vilka grenar som ska bort. Vi är därför noga med att den personal som kommer till dig har erfarenhet av trädbeskäring.

Trädbeskäring är en återgärd som kan utföras hela året. Det som är viktigt är att beskäringen utförs på rätt sätt utifrån årstid.

Trädbeskärning utgör en långsiktig investering då det säkerställer trädet blir livskraftigt lång tid framåt. Det är viktigt att vårda träden på tomten då de har ett stort estetiskt värde för ett helhetsintryck på tomten.


Övrig trädgårdsservice

Naturligtvis hjälper vi dig även trädgårdstjänster utöver RUT-avdraget. Exempel på detta kan vara nyplantering, anläggningsarbeten eller rådgivning.


Pris

Tillsammans med dig kartlagger vi dina behov och sammanställer en handligsplan för arbetet som ska utföras. Handlingsplanen omfattar även prisförslag gällande både RUT- och ROT- avdrag.

Kunden är jätte nöjd och har valt alla våra tjänster

Här har vi arbetat fram en liten trädgård enligt önskemål med mycket planteringar och vi lade även dit en skiffergång.


Det är inte helt färdigt utan det kommer lite mer planteringar och en vitsandig stig till vänster om bilden.