Midas Omsorg AB
Hemtjänst
Hemtjänst
Midas Omsorg AB
hushållssysslor, städning, tvätt- och klädvård, hemhandling, matlagning


Omsorg i vardagen


Omsorg i vardagen handlar om att Du får hjålp med sysslor i ditt vardagliga liv. Det kan t.ex vara praktiska hushållssysslor som städning, tvätt- och klädvård, hemhandling och matlagning. Behöver du stöttning och tillsyn vid dusch så ombesörjer vi detta. Vi kan också erbjuda promenadsällskap eller följa med till vårdcentral.

Allas önskemål ser olika ut och det är du själv som bestämmer vilka behov Du har. Stor vikt kommer att läggas vid personlig matchning då sysslorna också omfattar en social dimension. Vi levererar och garanterar omsorg med personkontinutet.  • För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, är det viktigt att vi får veta så mycket som möjligt om dina önskemål. Vi gör därför alltid ett första inledande hembesök där Du får beskriva dina särskilda behov och viktiga detaljer.

  • När vi vet dina önskemål och behov föreslår vi en personal som matchar. Därefter får du möjlighet att träffa personen, känna av, ställa frågor och bestämma dig om personen matchar.

  • När personen är vald startar uppdraget, i enlighet med överenskomna insatser, tider och dagar. Under uppdragstiden genomför vi kontinuerliga uppföljningar och stämmer av med dig så att allting fungerar som det ska.

OMSORG I VARDAGEN