Midas Omsorg AB
Hemtjänst
Hemtjänst
Midas Omsorg AB

Om oss

Hur föddes idéen till Midas Omsorg AB?


Tillsammans har vi, som ägare i Midas Omsorg AB, många års yrkeserfarenhet, dels inom olika servicebrancher samt inom äldreomsorg. Vi har ledarskapsutbildningar och har arbetat i ledande funktioner tidigare. I samband med att vi har arbetat mycket inom hemtjänst föddes tankar hos oss

att starta eget företag inom service- och omsorg. I det dagliga arbetet i hemtjänsten vet vi att bemötandet och "mötet" med kunderna utgör kärnan i omsorgsarbetet. Det är den kunskapen som fått oss att förstå att arbetet inte handlar om enbart VAD som ska göras utan lika mycket om HUR hjälpen ska ges. Det är de insikterna som utgör kärnan i Midas Omsorg. I varje uppdrag vi åtar oss kommer relationen att synliggöras då det alltid ingår en social dimension i varje syssla. Målet är att matcha rätt personal till respektive kund och också att uppnå personalkontinutet genom att det är samma, eller ett fåtal personal som kommer och hjälper dig.

Väljer du oss kommer Du att fortsatt få vara huvudperson i ditt eget liv!

Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet i enlighet med krav och mål i avlal samt kvalitet- och ledningssystemet i företaget.

Kungshamn är hemort för företaget och verksamhet kommer att bedrivas i Sotenäs kommun och kringliggande kommuner.