Hemtjänst-Boendestöd-Midas omsorg-trädgård-städ
Hemtjänst
Hemtjänst
Hemtjänst-Boendestöd-Midas omsorg-trädgård-städ
Hemtjänst

Midas Omsorg AB har tillstånd av IVO (Inspektion för vård och omsorg) att bedriva hemtjänst

Personlig hemtjänst

När du väljer Midas omsorg som utförare av din hemtjänst bokar vi alltid ett hembesök med dig för att gå igenom ditt beslut av beviljade hemtjänstinsatser. Ditt beslut och önskemål om hur hjälpen ska ges dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig. Vi lägger stor vikt vid personalkontinuitet.

Midas omsorg har sitt huvudkontor i Kungshamn och bedriver privat hemtjänst i både Uddevalla och Sotenäs kommun. Vi erbjuder tjänster på ett flertal orter i närområdet.

trygghet, omsorg

Vad kan vi göra?


När du beviljats bistånd för hemtjänst från din kommun och väljer Midas omsorg som utförare kommer vi att göra ett hembesök hos dig. Inom ramen för ditt hemtjänstbeslut kommer vi tillsammans fram till Vad som ska göras, När det ska göras och Hur det ska göras. Det kan till exempel vara stöd vid personlig hygien, promenader, inköp, städ, klädvård. Vid besöket upprättar vi en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig och som säkerhetsställer omsorgen såsom du önskar och vill ha den. Din genomförandeplan uppdateras vid förändrade behov eller minst två gånger per år.

Vid första besöket går vi tillsammans med dig igenom ditt hem utifrån en checklista om brandsäkerhet.


Om du redan har hemtjänst och vill byta till Midas omsorg så kontaktar du din biståndshandläggare som hjälper dig.

Utbildade undersköterskor

Bli hemtjänstkund hos oss

Vill du bli hemtjänstkund hos Midas omsorg? Så här gör du för att bli kund hos oss:


1. Kontakta en biståndshandläggare i din kommun för att göra en ansökan. Numret till biståndshandläggare hittar du enklast på kommunens hemsida.


2. Välj den hemtjänstutförare som passar dig bäst. Kontakta gärna oss på Midas omsorg för mer information om hur vi arbetar med hemtjänst.


3. Meddela din biståndshandläggare vilken hemtjänstutförare du valt.


4. Väljer du oss som hemtjänstutförare kontaktar vi dig omgående för att planera din hemtjänst efter dina behov och önskemål.

hemtjänst, Sotenäskommun

Hemtjänst efter dina önskemål

Ditt hem är ditt. Med rätt utformad hemtjänst kan du bo kvar hemma så länge du önskar. Vi på Midas omsorg vill gärna vara med och göra det möjligt. För oss är det viktigt att du själv får bestämma hur du vill ha det. Med lyhördhet och stor respekt kommer vi att göra vårt bästa för att du ska känna dig trygg och leva som du vill. I Ditt eget hem!

Hembesök, personlig omvårdnad

Så här arbetar vi

En av våra medarbetare inom hemtjänsten utses till din kontaktperson och kommer att vara den person som i första hand ansvarar för och utför insatserna i ditt hem. Kontaktpersonen är den medarbetare du träffar oftast och som har extra ansvar för dig. Detta bidrar till ökad kontinuitet och trygghet för dig. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med din kontaktperson går det självklart bra att byta.


Kompetent personal

När du träffar våra medarbetare kommer du att mötas av vänlighet och respekt för den du är som människa. Vi strävar efter att du ska träffa ett fåtal personal du känner igen. Vi har som mål att våra medarbetare ska vara utbildade undersköterskor gärna med specialkompetens t ex demens.

hemtjänstkund, brukare

Hushållsnära tjänster

Känner du att det finns fler tjänster du behöver hjälp och stöd med, men som du inte fått beviljat i ditt bistånd?

Vi erbjuder hushållsnära tjänster inom ramen för RUT-avdrag. Du kanske vill promenera, handla eller ha sällskap till vårdcentral eller apotek. Det är du som bestämmer och väljer. Vi på Midas omsorg har också möjlighet att hjälpa dig med enklare hantverksarbete, hjälp i trädgården, data- och IT tjänster, städ, storstäd, flyttstäd och fönsterputs.