Hemtjänst-Boendestöd-Midas omsorg-trädgård-städ

Boendestöd

Med vår omsorg kommer Du som brukare att få fortsätta vara ”huvudpersonen i ditt eget liv”. Vi kommer i samråd med dig planera ditt boendestöd så att det är personligt utformat med stöd i det egna hemmet eller mer utåtriktat socialt stöd. Insatsen utformas utifrån dina resurser, önskemål och mål med boendestödet. Vi vill att du ska må bra, vara delaktig och att du ska känna dig trygg med oss. Vi värnar din integritet och självständighet.


Den personal som arbetar med boendestöd har psykiatrisk utbildning och andra specialutbildningar. Vi har kunskap och erfarenhet av psykiska funktionsnedsättningar och missbruk.


Relationen mellan kund och personal är det som avgör kvaliteten i insatserna varför vi strävar efter att vår personal alltid ska möta dig med respekt och omtanke.


När du väljer oss kommer du tillsammans med din kontaktpersonal att göra en genomförandeplan där ni tillsammans planerar för När och Hur dina boendestödsinsatser ska utföras. Vi vill att du ska vara nöjd med oss och vi värdesätter alltid dina synpunkter så kontakta oss gärna.


För att välja oss som utförare kontaktar du din socialsekreterare via kommunens växel:

0522 – 69 60 00.